Дипломен курс по реформър с придобиване на професионална квалификация

Дипломен курс по реформър с придобиване на професионална квалификация

Наличност: В наличност
3 500.00 лв.

МОДУЛ 1

Дати 22 - 24 марти 2024


ВЪВЕДЕНИЕ:

Този курс ще ви даде всичко необходимо за безопасното и ефективно прoвеждане на вашия клас по реформър чрез репертоара от упражнения на MK Pilates.
Също така ще се разглежда и персоналното преподаването - преподавател - клиент.

Резюме на часовете
Студио оборудване Стандарт /магистърска диплома/

 • 3 дни: 24 учебни часа,
 • Самостоятелно проучване, един казус с практическа оценка и попълване на работна книга - 18 часа,
 • Самостоятелна практика 20 часа
 • Развитие на учителите - Общо 70 часа


СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА:

 • Време за беседи лице в лице
 • Преглед на постуралните типове. Статична и динамична постурална оценка на клиент.
 • Постурална оценка - запознаване на позициите на клиента и разпознаване на несъответствия.
 • Оценяване и обсъждане на собствената ни стойка.
 • Примери за мускулни тестове за дължина и сила.
 • Модификации на движение, цел на адаптации и прогресии за всяко движение.
 • Дизайн на програмата(структура на класа): как да създадете подходяща програма за пилатес въз основа на целите на клиента и постуралната оценка.
 • Скрининг - ролеви техники за интервю за събиране на клиентска информация. Процедури за насочване, предлагащи формати на писма до дипломирани физиотерапевти, физиотерапевти, остеопати, хиропрактици и лични лекари.
 • Стилове на преподаване и преглед на етапите от обучението за подобряване на личните умения на инструктора.
 • Обсъждане на непрекъснатото включване на репертоар от Matwork и елементи от пилатес оборудване(въз основа на наличното оборудване).
 • Наблюдаване на преподавателска практика, включваща нови необходими елементи на умения в работата.
 • Pilates Labs - възможност за консултация, постурална оценка и персонален клас с клиент чрез подходяща сесия на Studio Reformer Pilates под наблюдение.
 • Формална оценка на вашето преподаване за вашето личностно развитие.


ОЦЕНЯВАНЕ:

Попълване на работната тетрадка и очертаване на 8 сесии за 1 клиент за проучване на случая.
Те ще включват подробности за постуралната оценка на клиента, въпросници за неговото здравето и начина на живот, както и освобождаване от отговорност.
Напредъкът на клиентите трябва да бъде документиран заедно с вашите наблюдения, адаптации или промени след първата сесия и последната сесия с окончателно заключение и бъдещ план за развитие.
За всяко изследване на случая се изисква да направите 4 снимки по време или преди първата сесия и да ги повторите при заключението или след последната сесия (Пълна форма - изглед отпред, изглед отстрани и изглед отзад).
Документите на клиента и на студентите трябва да бъдат завършени и преподавателят ще прегледа това за вас.
Обобщението на първата, временната и заключителната сесия, заедно със заключенията, също трябва да бъде завършено.
Окончателната практическа оценка може да варира от центъра до центъра, но стандартът е да се изпрати видеоклип от осемте сесии с клиента от началото до края.
Писмена самооценка на вашето видео представяне както за техниката на клиента, така и за вашите техника техника и умения за преподаване.
Заедно с всички промени, които можете да направите въз основа на наблюдението на видеосъдържанието.
Предложеният период за завършване на първия казус е не по-късно от 3 месеца от завършване на курса.
По-нататъшните казуси могат да отнемат повече време, но препоръчваме период от най-много 6 месеца за пълното завършване на всички секции.
Имате една година за успешно завършване на всички процеси за оценяване, след което MK Pilates си запазва правото да поиска разглеждане на елементи от курса и може да наложи да заплатите такса за това и всякакви повторни оценителни процеси след изтичането на едногодишния период.
Ако тeстът MATAWORK не е завършена, може да бъдете помолени да го попълните по време на този курс или в друг уговорен момент, за да ви бъде издаден сертификата.
Тъй като всяка ситуация е индивидуална ще имате възможност да обсъдите най-подходящия вариант за вас с вашия преподавател, но администрацията на MK Pilates ще вземе окончателното решение дали документът е необходим. Този тест обхваща общите области на анатомията и физиологията до стандарт за познание на ниво здраве, безопасност и фитнес.

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Елементите на оценяването могат да се работят последователно с процесите на оценяване за всички други курсове по МК пилатес.


ПОДДЖЪРЖАЩИ МАТЕРИАЛИ:

След записването в курса ще изпратим на всеки участник наръчник и работната тетрадка под формата PDF файлове за изтегляне, които можете да разпечатвате и да ги вземете с вас на курса ваше.
Ако разполагате с таблет или друго цифрово устройство, може да го използвате за учебните материали и по този начин няма да ви се налага да ги разпечатвате.
Наръчникът показва версии на движенията с секции за бележки за вашето завършване по време и след обучението.
Работната тетрадка дава главни страници, които да се използват за запис на вашата лична програма и за самооценка на записаната ви сесия.
Препоръчително е да се запознаете с учебните материал преди началото на курса, за да бъдете подготвени и уверени.
За този курс е предвидено видео съдържание, което обхваща целия репертоар, както е представен в писмените ви материали с прости аудио ръководства.
Препоръчва се да се запознаете с този материал, преди да присъствате на курса, когато е възможно за вас.

 

 

МОДУЛ 2

Дати ...... 2024


ВЪВЕДЕНИЕ:

 • 3 дни: 24 учебни часа,
 • Самостоятелно проучване, един казус с практическа оценка и попълване на работна книга - 18 часа
 • Самостоятелна практика 20 часа
 • Развитие на учителите - Общо 70 часа


СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА:

 • Време за беседи
 • Преглед на постуралните типове и нарушения
 • Възможността да имате свои собствена технически умения за преподаване и техника на лична практика да бъде оценена и обсъдена.
 • Модификации на движение, целта на адаптациите и прогресии за всяко движение.
 • Въведение в пълен репертоар на движенията и техните модификации и вариации, както ги преподава MK Pilates.
 • Дизайн на програмата: как да създадете подходяща програма за пилатес въз основа на целите на клиента и постуралната оценка, включително за средно и напреднало ниво.
 • Стилове на преподаване за подобряване на личните умения на треньора.
 • Обсъждане как да включим в класовете ни оборудването, с което разполагаме (въз основа на наличните места).
 • Наблюдаване на преподавателска практика, включваща новите необходими умения на работата.ОЦЕНЯВАНЕ:

Попълване на учебната тетрадка и очертаване на съдържанието на вашата сесия. Те ще включват подробности за вашите собствени постурални дисбаланси(ако имате такива).
Това трябва да бъде последвано от вашите наблюдения, адаптации или изменения и бъдещ план за лично развитие.
Окончателната практическа оценка ще бъде приложена, когато изпратите видеоклип от личната Ви сесия от началото до края.
Не се изисква звук. Сесията е да демонстрира разбиране на личните ви нужди, като използвате всички елементи на оборудването и способността да разбира собственото Ви тяло и неговите навици.
Времевата рамка на вашето лично видео трябва да бъде от 30 - 60 минути.
Писмена самооценка на вашето видео представяне, заедно с всички промени, които можете да направите въз основа на наблюдението на видеосъдържанието.
Препоръчителния период за завършване на първия казус е не по-късно от 3 месеца от завършване на курса.
Имате една година, за да завършите успешно процесите на оценяване, след което MK Pilates си запазва правото да поиска повторно присъствие на елементи от курса и може да наложи такси за това и всяка преоценка след изтичането на едногодишния период.
Ако тестът от курса не е завършен, може да бъдете помолени да попълните това в друг уговорен момент, за да завършите курса и да придобиете сертификата ви.
Тъй като всяка ситуация е индивидуална, Вашият обучителен център / BFS ACADEMY/или преподавател ще могат да обсъдят това с вас, но администрацията на MK Pilates ще вземе окончателното решение дали документът е необходим.
Този елемент обхваща общите области на анатомията и физиологията до стандарт за познание на ниво здраве и фитнес.


ЗАБЕЛЕЖКА:

Елементите на оценяването могат да се работят последователно с процесите на оценяване за всички други курсове по МК пилатес, в които вие участвате за придобиване на повече знания.

ПОДДЪРЖАЩИ МАТЕРИАЛИ:


След записването в курса ще изпратим на всеки участник наръчник и работната тетрадка под формата PDF файлове за изтегляне, които можете да разпечатвате и да ги вземете с вас на курса ваше.
Ако разполагате с таблет или друго цифрово устройство, може да го използвате за учебните материали и по този начин няма да ви се налага да ги разпечатвате.
Наръчникът показва версии на движенията с секции за бележки за вашето завършване по време и след обучението.
Работната тетрадка дава главни страници, които да се използват за запис на вашата лична програма и за самооценка на записаната ви сесия.
Препоръчително е да се запознаете с учебните материал преди началото на курса, за да бъдете подготвени и уверени.
За този курс е предвидено видео съдържание, което обхваща целия репертоар, както е представен в писмените ви материали с прости аудио ръководства.
Препоръчва се да се запознаете с този материал, преди да присъствате на курса, когато е възможно за вас.Необходими условия за участие в курсаMK Pilates Reformer ниво 01 или подходящо еквивалентно обучение.

След като се регистрирате за курса(ако нямате вече съществуващ акаунт в системата на МК Пилатес) ще Ви бъде създаден персонален акаунт за сайта на Майкъл Кинг   www.michaelkingpilates.com, с който акаунт ще имате достъп до база данни и материали с информация за предстоящите нива:

 

Инструкции и Ръководство. 

Ще ви бъдат изпратени учeбни материали: 

 • Работна тетрадка
 • Учебник 

Към акаунта Ви ще бъде създаден и имейл (името Ви)@michaelkingpilates.com.
С този имейл ще можете да комуникирате с всички инструктори на MK PILATES по целия свят, както и с отдела Поддържа (Support)  в самия сайт и Центърът Ви за обслужване в България. 

Веднъж влезете ли в системата на MK PILATES вие ставате член на глобалното семейство на MK PILATES.

ЗАБЕЛЕЖКА:


Сертификат за реформър е валиден 2 години, с изискване за продължаващо обучение(когато активно посещавате курсовете на МК Пилатес, вашият сертификат ще бъде подновен автоматично.)

 

 

МОДУЛ 3


Дати ........ 2024

Студийно оборудване


ПЪРВИ ДЕН:
 Wunda / Combo Chair Intensive

 • 3 дни: 24 учебни часа,
 • Самостоятелно проучване, един казус с практическа оценка и попълване на работна книга - 21 часа
 • Развитие на учителите - Общо 45 часа

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА:

 • Време за дискусии лице в лице.
 • Репертоарът на MK Pilates, принадлежащ към Wunda Chair.
 • Модификации на движението, цел на адаптациите и прогресии за всяко движение,
 • Как да прецените клиентите преди да използвате коректора на гръбначния стълб-Wunda Chair..
 • Как Wunda Chair може да се адаптира и към другите уреди за пилатес 
 • Дизайн на програмата: как да създадете подходяща програма за пилатес въз основа на целите на клиента и оценката на позата.
 • Наблюдаване на преподавателска практика, включваща новите необходими елементи от уменията.
 • Формативно оценяване от Лаборатория по Пилатес за вашето личностно развитие.


ПОДДЪРЖАЩИ МАТЕРИАЛИ:

Ръководството и работната тетрадка на всички курсисти ще бъде предоставена, като PDF файлове с възможност за изтегляне, за да ги разпечатате, когато ви е удобно, но се изисква да присъстват с вас в цифров или в печатен формат по време на курса. В ръководството ще намерите версии на движенията с бележки, които да използвате по време и след обучението. Работната тетрадка съдържа въпросите за оценяване. Препоръчително е да се запознаете с този материал преди началото на курса.


ОЦЕНЯВАНЕ:

Попълване на работна тетрадка, включва 10 въпроса, изискващи доказателства за познаване на движенията и тяхното приложение, както и нужди от преподаването им.
Препоръчителният срок за завършване на курса е един месец след неговия край. Разполагате с една година, за да завършите успешно целия процес на оценяване, след което MK Pilates си запазва правото да наложи такса за повторни оценки след изтичането на едногодишния период.
Ако не успеете да вземете изпита по теорията на Майкъл Кинг Пилатес, може да бъдете помолени да го попълните в друго уговорено време, за да получите сертифициране. Тъй като всяка ситуация е индивидуална, администраторите от Фитнес училище ProSkills или вашите преподавател ще обсъдят с вас възможностите да се явите повторно на изпита, но администрацията на MK Pilates ще вземе окончателното решение дали това е необходим. Изпитът представлява тест с въпроси обхващащи общите области на анатомията и физиологията до стандарт на знания за начално ниво на здравеопазване и фитнес.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Оценяването на вашия изпит може да се извършва последователно с останалите процесите на оценяване за всички други курсове на MK Пилатес, в които участвате. 

 

 ВТОРИ ДЕН:
Ladder Barrel Intensivе

 • 8 учебни часа,
 • Самостоятелно проучване и попълване на работна тетрадка - 7 часа
 • Развитие на учителите - Общо 15 часа

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА:

 • Време за дискусии лице в лице.
 • Репертоарът на MK Pilates, принадлежащ към Ladder Barrel.
 • Модификации на движението, цел на адаптациите и прогресии за всяко движение,
 • Как да прецените клиентите преди да използвате Ladder Barrel.
 • Как Ladder Barrel може да се адаптира и към другите уреди за пилатес 
 • Дизайн на програмата: как да създадете подходяща програма за пилатес въз основа на целите на клиента и оценката на позата.
 • Наблюдаване на преподавателска практика, включваща новите необходими елементи от уменията.
 • Формативно оценяване от Лаборатория по Пилатес за вашето личностно развитие.ПОДДЪРЖАЩИ МАТЕРИАЛИ:

Ръководството и работната тетрадка на всички курсисти ще бъде предоставена, като PDF файлове с възможност за изтегляне, за да ги разпечатате, когато ви е удобно, но се изисква да присъстват с вас в цифров или в печатен формат по време на курса. В ръководството ще намерите версии на движенията с бележки, които да използвате по време и след обучението. Работната тетрадка съдържа въпросите за оценяване. Препоръчително е да се запознаете с този материал преди началото на курса.


ОЦЕНЯВАНЕ:


Попълване на работна тетрадка, включва 10 въпроса, изискващи доказателства за познаване на движенията и тяхното приложение, както и нужди от преподаването им.
Препоръчителният срок за завършване на курса е един месец след неговия край. Разполагате с една година, за да завършите успешно целия процес на оценяване, след което MK Pilates си запазва правото да наложи такса за повторни оценки след изтичането на едногодишния период.
Ако не успеете да вземете изпита по теорията на Майкъл Кинг Пилатес, може да бъдете помолени да го попълните в друго уговорено време, за да получите сертифициране. Тъй като всяка ситуация е индивидуална, администраторите от Фитнес училище ProSkills или вашите преподавател ще обсъдят с вас възможностите да се явите повторно на изпита, но администрацията на MK Pilates ще вземе окончателното решение дали това е необходим. Изпитът представлява тест с въпроси обхващащи общите области на анатомията и физиологията до стандарт на знания за начално ниво на здравеопазване и фитнес.ЗАБЕЛЕЖКА:

Оценяването на вашия изпит може да се извършва последователно с останалите процесите на оценяване за всички други курсове на MK Пилатес, в които участвате. ТРЕТИ ДЕН:
Spine Corrector Intensive

 • 8 учебни часа,
 • Самостоятелно проучване и попълване на работна книга - 7 часа
 • Развитие на учителите - Общо 15 часа

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА:

 • Време за дискусии лице в лице.
 • Репертоарът на MK Pilates, принадлежащ към коректора на гръбначния стълб.
 • Модификации на движението, цел на адаптациите и прогресии за всяко движение,
 • Как да прецените клиентите преди да използвате коректора на гръбначния стълб.
 • Как коректора на гръбначния стълб може да се адаптира и към другите уреди за пилатес 
 • Дизайн на програмата: как да създадете подходяща програма за пилатес въз основа на целите на клиента и оценката на позата.
 • Наблюдаване на преподавателска практика, включваща новите необходими елементи от уменията.
 • Формативно оценяване от Лаборатория по Пилатес за вашето личностно развитие.

 

 
ПОДДЪРЖАЩИ МАТЕРИАЛИ:

Ръководството и работната тетрадка на всички курсисти ще бъде предоставена, като PDF файлове с възможност за изтегляне, за да ги разпечатате, когато ви е удобно, но се изисква да присъстват с вас в цифров или в печатен формат по време на курса. В ръководството ще намерите версии на движенията с бележки, които да използвате по време и след обучението. Работната тетрадка съдържа въпросите за оценяване. Препоръчително е да се запознаете с този материал преди началото на курса.

 ОЦЕНЯВАНЕ:


Попълване на работна тетрадка, включва 10 въпроса, изискващи доказателства за познаване на движенията и тяхното приложение, както и нужди от преподаването им.
Препоръчителният срок за завършване на курса е един месец след неговия край. Разполагате с една година, за да завършите успешно целия процес на оценяване, след което MK Pilates си запазва правото да наложи такса за повторни оценки след изтичането на едногодишния период.
Ако не успеете да вземете изпита по теорията на Майкъл Кинг Пилатес, може да бъдете помолени да го попълните в друго уговорено време, за да получите сертифициране. Тъй като всяка ситуация е индивидуална, администраторите от Фитнес училище ProSkills или вашите преподавател ще обсъдят с вас възможностите да се явите повторно на изпита, но администрацията на MK Pilates ще вземе окончателното решение дали това е необходим. Изпитът представлява тест с въпроси обхващащи общите области на анатомията и физиологията до стандарт на знания за начално ниво на здравеопазване и фитнес.ЗАБЕЛЕЖКА:

 
Оценяването на вашия изпит може да се извършва последователно с останалите процесите на оценяване за всички други курсове на MK Пилатес, в които участвате. 

 
*Важно
Записванията за курса се приемат до 01.03.2024г. 

Място на провеждане:
Бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" 38 
Национален стадион "Васил Левски"


След успешно завършване на курса, всеки един от курсистите получава:

Държавна квалицикация(удостоверение) със специалност ФИТНЕС, която ви дава право да практикувате на територията на целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ.
Международно призната диплома за пилатес преподавател от МК ПИЛАТЕС.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КУРСА:
 - навършени 18 години.
 - медицинско удостоверение
 - копие от завършено средно образование
 - договор между образователния център и курсиста.    Банкова сметка за заплащане на семинара:
УниКредит Булбанк
Фирма: "ЕС ЕН ЕМ ФИТНЕС" ЕООД
ЕИК: BG202820209
IBAN: BG28UNCR70001521348536

Основание: Такса курс по Пилатес - Реформър
Имената Ви: ..............

 

*Важно
Записванията за курса се приемат до 01.03.2024г. и до изчерпване на местата.
Защо да изберете нас?

Имаме солиден натрупан опит и за вас ние сме дългосрочен партьор в постигането на вашите цели.

 • 80%
  Препоръчани
 • 100%
  Щастливи клиенти